2015. május 3., vasárnap

Templomszentelés Feketelakon

A felújított Feketelaki templom
         Az esős idő ellenére, zsúfoltságig megtelt a Kolozs megyei Feketelak kis református temploma. A feketelakiak ünneplőbe öltőzve érkeztek a nemrég felújított templomba, hogy tanúi legyenek ennek újraszentelésében. A helybélieken kívül az ünnepélyre Búzából, Ördöngösfüzesről, Szépkenyerűszentmártonból és Szamosújvárról is érkeztek hívek.

         A tóvidéki település református templomát a XIX. század nyolcvanas éveiben kezdték el építeni és 1884-ben fedték le, de a munkálatok egészen 1897-ig elhúzódtak és még abban az évben felszentelték. 
        A helyi közösség összefogó erejének köszönhetően a templom újra régi pompájában díszeleg a falu központjában lévő dombon.  A templom felújításának a gondolata 2012-ben született, a puioni református templom felújítása után. Péntek-Gyimesi András, búzai és az elmúlt években Feketelakra is beszolgáló lelkipásztor elmondása szerint a cegei, a gyekei és a göci református templomok felújítása következik. 
         
     A templomszentelésen jelen volt a megyei tanács megbízott elnöke, Vákár István, a gyekei (Feketelak, Geyeke községhez tartózik) polgármester Miron Ioan, a községi tanács testülete és a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke, Balázs-Bécsi Attila.
        
      Hideg István helybéli lelkipásztor mellett meghívott lelkipásztorok voltak Péntek-Gyímesi András búzai és Sükösd Sándor ördöngösfüzesi lelkipásztorok. Az istentiszteletet orgonán kísérte Juhos Helga, szamosújvári tanítónő. 
         
      Az ünnepi istentiszteleten igét szolgált Péntek-Gyímesi András tiszteletes úr. A búzai lelkipásztor prédikációját a Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelének, 13. részéből, 13. versére építette. Az említett ige: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” pontosan kifejezi a közösség összetartó erejét és mozgatórúgóját. 
     Prédikációja elején Péntek-Gyímesi András hálát adott az Istennek, hogy sikerült felújítani a templomot és, hogy a feketelakiak és az elszármazottak olyan nagyszámban elmentek a templomba. Ezt követően a lelkipásztor kiemelte az értékápolás fontosságát, mert nélkülük hiábavaló a templomok felújítása. Továbbá kiemelte azt a szomorú tényt, hogy az ember az Istentől kapott keresztény értékeket lecserélte egy új és világi értékrendre. Végezetül felhívta a figyelmet az erdélyi és mezőségi gyülekezetek helyzetére.
        
Prédikációja végén, Péntek-Gyímesi András pár mondatban összefoglalta a felolvasott ige üzenetét. A szeretet Istentől van, az emberi cselekvések fokmérője és megmutatja, mennyire ragaszkodunk Istenünkhöz, népünkhöz, kultúránkhoz.
         A búzai lelkipásztor prédikációját követőn úrvacsora osztásra került sor. A szent jegyek kiosztásakor Sükösd Sándor, ördöngösfüzesi lelkipásztor elmondta, hogy az úrvacsora a lélek eledele és a lelki betegek gyógyszere. Végezetül kiemelte az építés fontosságát, majd elmondta, hogy lélekben is kell építkezni, hogy megteljenek a lelkeket tápláló templomok. 
       
    Az úrvacsorát követően Vákár István, a megyei tanács megbízott elnöke és Bíró Ioan polgármester is köszöntötték a jelenlévőket. A megyei tanács megbízott elnöke beszédében elmondta, hogy öröm számára az, hogy elérte azt a napot, amikor újra felszentelték a templomot. Majd hozzátette, hogy munkájában a szeretet vezéreli.
        
Miron Ioan polgármester elmondta, hogy mindenki számára szent kötelesség a hagyományok és a vallás ápolása és tisztelete. A polgármester véleménye szerint Erdélyi nemzeti sokszínűsége szorgossá tette az embereket.
        
     A hivatalosságok beszédek után Péntek-Gyímesi András lelkipásztor röviden felvázolta a felújítás történetét és megköszönte a támogatóknak a segítségeket. A legfontosabb támogatok: a megyei tanács, a polgármesteri hivatal, a szamosújvári Téka Alapítvány, Füstös Sándor, Balla Ferkó és több magánszemély.
       
     Az ünnepi istentisztelet utolsó programpontja a helybéli fiatalok bizonyságtétele volt, kik egy verses-énekes összeállítással adtak hálát az Istennek. Ezt követően Hideg István, feketelaki lelkipásztor is megköszönte az adományokat, majd a gyülekezet nevében megajándékozta a meghívottakat.
         Az ünnepi alkalom végén a jelenlévők elénekelték a magyar himnuszt.

         A meghívottak és a gyülekezeti tagok sem mentek haza üres gyomorral, ugyanis közös ünnepi ebédre került sor, a szamosújvári Téka Alapítvány feketelaki táborközpontban. 

Riti József Attila  

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...