2008. június 29., vasárnap

Rovarok...


Pihenő lepke
A tegnap kint voltunk Szépkenyerűszentmártonban cseresznyét szedni, a Szénafűn. Ahogy szoktam rengeteg képet készítettem. Volt is mit készítsek, hiszen csodálatos tájak vannak arrafelé. A képeket két részészben publikálom a blogomon. A mai bejegyzésem képei a rovarokról szól. Meglássátok mennyire, csodásak ezek a kis rovarok.LepkeÉhes dongóÉhes méhecske 1Éhes méhecske 2RovarLégy
2008. június 26., csütörtök

Epres kert...

Tájkép

Ahogy ígértem most következnek a képek amit vasárnap készítettem fent az Epreskertben.Emberek
Felhős tájkép


Szépkenyerűszentmárton 2 rész

Ahogy ígértem folytatom a falumonográfiát. Délután képeket is közlök.
II. Szépkenyerűszentmárton rövid, történelmi áttekintése

Az ember már a paleolitikumban létezhetett a falu környékén, a Füzesi-, Várajai, és Nyíresi-patakok völgyében anyagi nyomokat találtak a kőkorszaknak ennek a szakaszából. Ezek az anyagi nyomok kőeszközökből és kőfegyverekből állnak.
Miután 106-ban Trajánusz, római császár, elfoglalta Dáciát és a Római birodalomba építette, Daciában kasztrumokat épített, így Szamosújváron is Congri névvel. A Congri kasztrumban az Ala secunda Pannonica nevű lovassereg volt elszállásolva, és Apolló istent tisztelték. A kasztrum köré a katonák családi településeket alapítottak, így lehetséges, hogy itten a falu területén is létezett volna valamilyen település, vikusz (vagy rendes helyesírással vicus), vagy legalább egy néhány Villa Rustica, persze ezeknek a feltevéseknek nincsen valós anyagi alapjuk és csak az én hipotézisemen alapszik.
A népvándorlások ideje alatt az avarok, hunok, gótok, szlávok mentek át Erdélyen és így lehetséges, hogy itten is megfordultak volna. Ennek van mondai alpja. A hagyomány azt tartja, hogy a falu bejáratához ( a falu nyugati részén) közel eső kis dombok (vagy kiemelkedések) : Klompja dombja és a Kis Gorgán gót vagy Honfoglalás kori sírhelyek lennének. Persze nem lehet tudni mi igaz és mi nem, mert eddig még senki sem kutatta, nem végzett ásatásokat a két megemlített helyen.
896-ban a Honfoglalás következtében a magyarok letelepedtek a Kárpát medencében, így Erdélyben is.
Egyes források szerint 1292-ben a falu és környéke a „voievoda de Santo Martino”-hoz tartózott, vagy ez volt a neve. Más források szerint az első írásos adatok 1312-ben említik elöbbször a falut. A falu nevét Szent Márton tiszteletére emelt templomáról kapta.
1335-ben a falu neve Schent Márton.
1347-ben Terra Zenthmarthum.
1456-ban a falu Bálványosvárajához tartozott és a Bánffy család volt a falu egyik tulajdonosa.
1458-ban Mátyás király Szent Mártont és Bálványosváraját Vinegardi Jánosnak adományozta, aki abban az időben Erdély főkapitánya volt (1458-1459 között).
1467-ben a Bánffy család fellázadt Mátyás király ellen és a király a Bánffy család szépkenyerűszentmártoni javait a váradi püspöknek, Vitéz Jánosnak, ajándékozta
1494-ben Báthory Zsigmond, erdélyi fejedelem a falut és az itten élő 40 jobbágyot Wesselényi Ferencnek ajándékozta.
1495-ben a falu neve Zent Márton.
1553-ban a Szépkenyerűszentmárton a szamosújvári várhoz tartózott, ahova több katonát is elküldtek.
1566-ban, a faluban 135 füst (ház) volt, amelyek közül 29 füst nemes, tehát 29 nemesi család lakott a faluban. Ezeket a családokat inkább a kisnemesek közé sorolhatóak.
1612-ben a falu neve Szent Márton. Ugyanebben az évben a szamosújvári várban 8 szentmártoni gyalogpuskás katona tartózkodott.
1622-ben a falu többsége evangélikus vallású volt. Ugyanebből az évből működik a faluban református iskola.
1686-os tatárdúlás, amely végigperzselte Erdélyt, Szépkenyerűszentmártont is sújtotta.
1694-ben a falu tulajdonosa a Kornis család volt.
A XVI-XVII. Századfordulón Georgio Basta, olasz származású osztrák tábornok, csapataival Erdélyben és így persze a Mezőségen és a Szamos völgyén is portyázott. Mindent kirabolt, az embereket, ha nem akarták kiszolgáltatni kincsüket. Ha nem volt kincsük és szegények voltak (mint majdnem mindenki), akkor is felakasztották őket, hazugsággal vádolva. A falu nyugati részén van egy határrész, amit a szépkenyerűszentmártoniak úgy nevezik, hogy „Akasztófák”. A legenda szerint azon a helyen akasztották fel azokat, akik nem kollaboráltak Bástával. A szépkenyerűszentmártoni lakosokat is meggyilkoltak és kirabolták a Basta emberei. Csak hét személy maradt meg a pusztítástól és mértéktelen gyilkosságoktól. Ez a 15 éves háború ideje alatt történt. Akkor Mezőség nagy része kipusztult. Persze helyükbe másokat telepítettek, de ezek általában románok voltak.
1715-ben lezajlott tatárdúlás egész Erdélyt és Kelet Európát felperzselték. A férfiakat megölték és elhurcolták, az asszonyokat és leányokat megerőszakolták, az idősöket pedig megölték.
Sokan elmenekültek a pusztítás, de azután visszatértek és tovább folytatták életüket. Persze olyan is megtörtént Devecserben, hogy az emberek a templomba menekültek és a tatárok felgyújtották a templomot, mindenki bennégett. Persze ez nem volt a Szépkenyerűszentmárton esete. Miután a tatárok visszavonultak az emberek új életet kezdtek eltemetvén halottaikat, betegeiket ápolván és reménykedve, hogy ilyesmin nem kell többet, átmenjenek. Szerencsére ez volt az utolsó tatárjárás.
1744-ből fennmaradt a tanító neve és kora: Tamás Ferenc és 36 éves volt.
Egyes források szerint Szépkenyerűszentmárton név alatt 1625-ben szerepel először (III. Ferdinánd idején) . Más források szerint 1754-től szerepel Szépkenyerűszentmárton néven (II. József idején). A néphagyomány azt mondja, hogy az előnevet a falu II. Józseftől kapta, a mikor egyszer egy alkalommal ellátogatott Szamosújvárra, ahol a környékbeli falvak küldöttei kenyérrel és sóval várták és a szépkenyerűszentmártoni kenyér volt a legszebb, ennek következtében elnevezték Szentmártont Szépkenyerűszentmártonnak.
A község legrégebbi falva azonban nem Szépkenyerűszentmárton, hanem Kis- és Nagydevecser amelyeket már a XII. Században említenek először az okiratok.
1783-ból működik a faluban román iskola. Persze az iskola nem állami iskola volt, hanem privát. Egy saját házban működtettek az iskolát a helybéli románok.
1786-ban a falu tulajdonosai: gróf Kemény Jákob, akinek 17 jobbágya és 55 zsellére volt,
gróf Lázár János, akinek 26 jobbágya és 1 zsellére volt,
gróf Mikes Sándor özvegye, akinek 2 jobbágya volt.
1846. március. 15.-én Pesten a „márciusi ifiak” (Petőfi, Jókai, Vörösmarty stb) elindították a forradalmat. A forradalom híre eljutott Erdélybe és így Szépkenyerűszentmártonba is, ami nagy reményeket és örömöt fejtett ki az itteni lakosokban. Mindenki remélte, hogy eljön az ideje, hogy újból szabad legyen a millenniumi Magyarország. A magyar katonák rendre hazajöttek a birodalom minden sarkából, hogy a hazájukban szolgáljanak. A falvakból a fiatalok önkéntesen jelenkeztek a honvédseregbe. A harangokat beolvasztották, és ágyúkat gyártottak belőle. Így az egyik régi szépkenyerűszentmártoni harangot is beolvasztották, amit a XV. Században készítettek, hogy ágyút készítsenek belőle. A szabadságarc idején, a szépkenyerűszentmártoniak is részt vettek a harcokban, több ember ment el önkéntesen a hadseregbe. Az egyiknek a nevét is tudjuk- valamilyen Eke Mihály, Miklósi József és jómagam egyik közös ősünknek, Marha Andrásnak volt az apósa. Azt mondják a Szentmártoniak, hogy amikor Eke Mihály elment a hadseregbe beszúrta vasvilláját a Hosszú nevű határrészben (a falu keleti határában), amit 1780-ig erdő borított, és amikor 2 év után hazajött a harcból és bujdosásból ugyanottan kapta vasvilláját, ahol hagyta. Ugyanúgy erről az Eke Mihályról a szájhagyomány azt vallja, hogy szolgájával és két ökrével aratott a Klompja dombja mellett és az ekéjének vasa egy cserépedényt hozott a felszínre, amely tele volt arannyal, evel az arannyal Eke Mihály rengeteg földet vásárolt. Egy másik hagyomány azt is mondja, hogy a XVIII. Században a Béldy család volt. A Béldyek 1848 körül a Szőlőhegyet a falunak adományozta. A két világháború között egy másik Béldy a Fáget erdőt és legelőt (amin most erdő borit). Más orális vallomások szerint az erdőt és legelőt a gróf Was család (cegei) adományozott. A hiteles változat az, hogy az erdőt és legelőt a Béldy-ek adományoztak a falunak.
1914-ben kitört az I. Világháború, ami 1918-ig tartott. Több férfi lakos is részt vett a háborúban.
1918 december 1-én, Gyulafehérváron a román kihirdették Erdély unióját Romániával, amit majd a Trianoni békeszerződés 1920. június. 4-én, megerősített. Az unió következtében 1.500.000-2.000.000 magyar (ha nem több) rekedt Erdélyben.
Az unió után a falu román neve Sânmărtin volt. Persze a magyar lakosság továbbra is a Szépkenyerűszentmárton nevet használta.
Erdély csatlakozását Romániához a falu magyar lakosai, mind annyi erdélyi magyar lakos nehezen szokták meg (habár eléggé jól tudtak románul). A román lakosokkal a viszonyok eléggé jók voltak mivel egynéhány magyar család román családokkal került rokonságba vegyes házasságok következtében.
1939. szeptember. 1-én Hitler lerohanta Lengyelországot, ami a II. Világháború kitörését jelentette.
1940. szeptemberében a magyar katonák (huszárok) átvonultak a falun. Az iskola előtt rövid kulturális műsort szerveztek meg a huszárok tiszteletére, versel és énekkel fogadták őket. A szavaló gyerekek között nagymamám (Riti (Vincze) Erzsébet) is ottan volt. Ezek után volt egy kis összetűzés a román és magyar lakosok között, de ez nem vezetett fizikai sérelmekhez, csak vitából állt. Az összetűzések egyik okozója nagyapám (Riti Gábor) is volt, aki egy fára felmászván elordította magát, hogy „éljen Horthy Miklós, aki kiszabadította a magyarokat”. Ezért a kijelentésért nagyapámat 1944 ősszén néhány hónapig üldözték a románok.
1944-ben a román és szovjet katonák elfoglalták Erdélyt . 1944 ősszén az orosz katonák átvonultak Szépkenyerűszentmártonon is. A hatalom átvétele a román hatóságok által újból összetűzésekhez vezetett a lakosok között (ekkor bujdosott nagyapám a románok elől), de ezt hamar elfelejtették, mivel közös ellenség előtt álltak: a kommunizmus terjedése, a kollektivizálás bevezetése, a földek és az ősi öröklés elvesztése. Ezért a román és magyar lakosok el kellett felejtsék az ellentéteket és kollaboráljanak, hogy átvészeljék azokat a zivataros időket.

2008. június 25., szerda

Szépkenyerűszentmárton 1 rész

Holnap Szépkenyerűszentmártonba megyek, ahol van egy falusi házunk. Nagyon szeretem ezt a falut, az állam vizsga dolgozatom is erről a faluról szól. A következő napokban több részben erről a faluról fogtok olvasni. Az ide írt információk az én államvizsga dolgozatomnak a részei.

Szépkenyerűszentmárton monográfiája

1. Szépkenyerüszentmárton földrajzi fekvése

Szépkenyerűszentmárton (és falvai) az Erdélyi Mezőség északi részén és azon a belül a Szamos menti dombság (vagy Szamos melléki dombság) észak-nyugati felében helyezkedik el, a Devecseri-patak völgyében és annak mellékvölgyeiben (Vásárhelyi-patak) kivéve Bálványoscsaba (Ceaba) települést, mely a Csabai- (Bandó-) patak felső felében van.

A falu legfontosabb turisztikai pontja az úgynevezett Csokány-tója (a tó annak az embernek a gúnynevét viseli, aki ásta), ami a falu észak-keleti részén van a dombok tetején, a Szénafű és a Szénafű aljéban lévő mocsár (tengerszem). Persze mindezekhez kell sorolnunk a református templomot is, amely csodálatosan „őrzi” a falut egy domb tetejéről

A község mostani (2002-ben lezajlott népszámlálás adatai szerint) etnikai összetétele a következő: 86,71% román, 10,19% magyar, 3,04% roma és 0,06% más nemzetiségű. Szépkenyerűszentmárton község összlakossága 1746 fő. A községhez 71,91 km-nyi terület tartozik.

2.Éghajlata:

A falu éghajlata, akárcsak Romániáé, mérsékelt szárazföldi.

Az évi csapadék 600-650mm/év, a levegő nedvessége pedig 70-80%.

Az első fagy október. 1.-10. között áll be, az utolsó fagy pedig április 20-30 között van.

1942-1960 órát süt a Nap egy évben Szépkenyerűszentmártonban. Az évi sugárzás pedig 105-113kcal./cm²

2008. június 24., kedd

Csigák...


Száguldó csiga 1

Szeretitek a csigákat? Én személy szerint nem szeretem őket, de azért hétvégén a kérői erdőben lefényképeztem őket. Remélem a képeket szeretni fogjátok.Száguldó csiga 2Száguldó csiga 3Játszó csigákPihenő csiga

2008. június 23., hétfő

Autó...

Mondtam, hogy hétvégén jártam a kérői erdőben. Amikor mentem az ACR mellett vezetett az utam. Ottan készült az alábbi kép.
Kocsik...

2008. június 22., vasárnap

Esti üzenet

Kreatív hétvégém volt, sokat fotóztam a Szamosújvár környéki dombokon. A tegnap a kérői erdőkben jártam, ma az Epres Kertben. A következő napokban láthatjátok mindazokat a képeket amit ezen a hétvégén készítettem. Közben eldöntöttem, hogy web lapot készítek, ami a napokban meglesz és azon több képeket láthattok majd. A blog működni fog tovább, de remélem a lapomat is olyan nagyszámúan fogjátok követni.
Egyelőre ennyi, de mindaddig sok sikert kívánok az érettségizőknek, hiszen holnap kezdődik az érettségi.

2008. június 20., péntek

Kutya...


Ülő kutya 1
A tegnap kint voltam Hideg Szamoson. Ez a kis település a Nyugati Kárpátokban fekszik. Szép kis hely, ahol a fejlődés és a szennyeződés csak kis mértékben fertőzte meg a természetet. Sokat fotóztam ottan, többek közt egy kutyát is. Ezeket a, kutyáról készített, fényképeket közlöm mostan.Figyelő kutya
Ülő kutya 2

Ülő kutya 3
Ülő kutya 4

2008. június 18., szerda

Úszó palack

Úszó palack
Gondolkodtam milyen képeket rakjak fől a blogra. Egyelőre csak ezt az egyet. Hétvégén készítettem Désen pár képet. A képek a tűz táncát örökítik meg. Azokat is felrakom miután dolgozok kicsit rajtuk.

Vakáció

Végre megérkezett a nyári szünidő is. Már nagyon vártam,hiszen ez a tanév nagyon kifárasztott. Sok volt a tevékenységem: iskola, kulturális menedzsment, továbbképzők és egyéb tevékenységek. Ehhez társult a választási kampány is amely eredményeit mindnyájan tudjuk. Az igaz, hogy most is akad még dolog, hiszen jön az érettségi, de azért több időm jut majd fotózni. Most nem szeretnék többet írni, de később, a mai nap folyamán, felrakok képeket is.

2008. június 14., szombat

Kolázs


Ma nyomtattam pár képet és készítettem egy portofoliumot. A portofoliumban makró képeket raktam. Borítónak készítettem egy kollázst a nyomtatott képekből. Ezt a kollázst tekinthetitek meg most.

2008. június 12., csütörtök

Makró...

A kis dolgok is lehetnek szépek. Ime itten egy pár példa:
Levél 1
Levél 2

Ezek a képek ma készültek a parkban.

2008. június 4., szerda

1920 június 4


1920. június. 4-ét írtak, amikor drága szép hazánk felbomlott. Azóta eltelt 88 év, de még mindig nem orvosoltuk a helyzetet. Nem szeretnék sokat írni, de ezt a verset ide másolom:

1920. június. 4-ét írtak, amikor drága szép hazánk felbomlott. Azóta eltelt 88 év, de még mindig nem orvosoltuk a helyzetet. Nem szeretnék sokat írni, de ezt a verset ide másolom:

József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

(1922 első fele)

2008. június 2., hétfő

SzavazásLejárt a szavazás. Egy fárasztó hosszú kampány után látszódtak az eredmények is. Az RMDSZ célja, hogy megtartsa a 2004-es képviseletet. Sikerült is, sőt merném állítani, hogy többet elértünk mind az előző választáson. Bebizonyítottuk, hogy a választok hitelt adtak az RMDSZ-nek, hogy folytathassuk a megkezdett munkát.

Remélem az önkormányzati választások eredményei majd egységhez és összetartáshoz vezessen. Egyelőre ennyit szeretnék írni. Az elkövetkezőkben elemezni, fogom a választási eredményeket.

Végezetül sok sikert szeretnék kívánni az önkormányzati képviselőknek az új mandátumban.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...